Štúdium MBA na skúšku vás presvedčí o svojej kvalite

O štúdiu MBA a jeho kvalitách sa popísalo už mnoho a mnoho zo záujemcov sa pre štúdium rozhodlo a dnes majú stabilnú kariéru, možnosť rastu a finančné istoty.

Vybrať si kvalitnú inštitúciu pre svoje štúdium, či správnu špecializáciu môže byť obtiažne, pretože z každej strany sa na nás valia informácie. Jednou z možností, ako sa dozvedieť viac je napríklad Deň otvorených dverí. European School of Business & Management (ESBM) ponúka však ešte niečo lepší.

Vyskúšajte štúdium MBA na skúšku. Master of Business Administration (MBA) predstavuje postgraduálny vzdelávací program, vďaka ktorému si prehĺbite svoje dosiahnuté vedomosti a získate kompletný pohľad na management a riadenie. Po dobu jedného mesiaca môžete absolvovať v rámci základného bloku 2 študijné moduly (Management, Strategický management) alebo 3 študijné moduly (Finančné riadenie, Marketing a Public Relations, Riadenie ľudských zdrojov). Pokiaľ sa po uplynutí tejto lehoty rozhodnete v štúdiu pokračovať, nič Vám nebráni k úspešnému zakončeniu celého programu a získaniu titulu MBA.

Pre štúdium MBA na skúšku je potrebné splniť podmienky pre prijatia na štúdium MBA na ESBM, tj. ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA, alebo preukázateľne doložená prax v riadiacej či manažérskej pozícií spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním a maturitou.

Premýšľate nad štúdiom MBA?

Okrem štúdia MBA na skúšku a možnosti vyskúšania si lektorov, štúdia, či samotnej ESBM, môžete aj počas skúšobnej doby zo štúdia benefitovať. Škola nad rámec štúdia ponúka množstvo prednášok, workshopov či možností, ktoré dovoľujú študentom realizovať sa a získavať potrebnú prax a posúvať sa tak kariérne vpred.

Štúdium MBA na skúšku ponúka plný prístup k celému štúdiu a jeho priebehu, vyskúšate si Oxfordský systém výučby, ktorý prepája teóriu s praxou, naplánujete si štúdium podľa vlastných časových možností a spolu so spolužiakmi prediskutujete reálne problémy z praxe, či sa zoznámite so špičkovými lektormi a odborníkmi z praxe.

Stále váhate?

Desiatky spokojných absolventov a ich recenzie vás presvedčia, že štúdium MBA na European School of Business and Management je to pravé pre vás a vašu kariéru.

97% absolventov je presvedčených, že sa im investícia do štúdia MBA na ESBM vyplatila. Zaradíte sa k spokojným absolventom aj vy?

www.esbm.sk

Publikované: 06. 03. 2024

Kategória: Marketing

Autor: Veronika Surová