Telemarketing, ako jeden z najlepších nástrojov úspešnej reklamy pre váš biznis

Telefonický marketing alebo telemarketing je jednou z najúspešnejších obchodných stratégií. Jeho výhody využíva čoraz viac spokojných podnikateľov, ku ktorým sa vďaka našim informáciám môžete zaradiť už aj vy.

Čo tvorí základ úspešného telemarketingu?

Existujú dva druhy telefónneho marketingu: prichádzajúci (hotline) a odchádzajúci (prieskumy, dotazníky, predaj tovarov a služieb). Odchádzajúci telemarketing zahŕňa volanie operátora zákazníckej základne na prezentáciu a predaj tovaru cez telefón. Pri výbere predaja cez telefón ušetríte na prenájme obchodných priestorov a počte zamestnancov. Je toho samozrejme ale oveľa viac.

Výhody telemarketingu

Segmentácia cieľového publika je pri reklame dôležitá. Využíva sa na to aktuálna základňa konkrétnych obchodných partnerov, ktorá zahŕňa niekoľko tisíc kontaktov s poradím podľa daných parametrov. Je preto dôležité, aby ste si vybrali firmu, ktorá týmito benefitmi disponuje. Úspešné call centrum v Bratislave ňou určite je.

Ako to funguje?

Je dôležité, aby vám táto firma pre váš produkt alebo projekt vybrala to najvhodnejšie publikum. To je možné len na základe selekcie podľa geografických a spoločenských charakteristík. Nesmie chýbať ani 100 % záruka na kontakt. Profesionálni operátori oslovia potenciálneho klienta a nájdu s ním spoločnú reč, čo môže byť pre neskúseného podnikateľa v začiatkoch ešte dosť náročné. Všetky získané poznatky a informácie budú potom najlepším podkladom pre dôkladnú analýzu. Dobrý telemarketing je aj o rýchlej spolupráci, pretože na spustenie plnohodnotnej kampane vám stačí minimálny čas. Navyše máte všetko pod kontrolou a v prípade potreby môžete všetky procesy vrátiť na požadovanú úroveň. Ide zároveň aj o jednoduché procesy, pri ktorých sa s vysokými prevádzkovými nákladmi až tak moc neráta. Zhrnúť sa to dá, ako dokonalý systém, ktorého výhody vo svojom podnikaní môžete využiť aj vy.

Publikované: 24. 09. 2018 / Aktualizované: 07. 06. 2023

Kategória: Marketing

Autor: Alena Turečková