Aké sú súčasné trendy pri konceptoch kancelárií a ako ich ovplyvní covid sme sa opýtali architektov DELTA

"Aj napriek neustálej hrozbe vírusu SARS-CoV-2 stále pracujeme na projektoch mnohých kancelárií. Ako ovplyvní jeho ďalší vývoj našu prácu s interiérom budúcich kancelárií zatiaľ presne nevieme. Odhadujeme zníženie záujmu o koncept coworkingu a inú formu zdieľania kancelárií. Pravdepodobne budeme pracovať aj s väčším priestorom medzi jednotlivými pracovnými miestami. " „Architektúra a koncepty interiérov kancelárií ako pracovných priestorov prešli v posledných rokoch pomerne exponenciálnym vývojom“, hovorí hneď na úvod rozhovoru Ing. Arch. Adam Cifra, architekt DELTA Slovensko: „Zo strohých fádnych priestor sa stávajú vzdušné rozmanité open space miestnosti prípadne aj coworkingové priestory, ktoré už nie sú preplnené kancelárskym nábytkom a nadmerným počtom stolov a skríň“.

Prezieravosť už od rannej fázy dizajnu

„Zariadenie je vyberané veľmi premyslene tak, aby malo multifunkčné využitie, ktoré nie je obmedzujúce. Presadzujeme nábytkové zostavy, ktoré dávajú možnosť napríklad modulárneho preskladania, a to vrátane zariadení v zasadacích a konferenčných miestnostiach. Dobrým príkladom môže byť administratívna budova Ekom v slovenských Piešťanoch, ktorá predstavuje okrem toho EKO prvky architektúry ako interiéru, tak exteriéru. Všeobecne teda menej nábytku, a naopak viac relaxačných a oddychových prvkov, ktoré často pripomínajú svojou atmosférou skôr zariadenie našich obývačiek doma. Veľmi populárne sú teraz v koncepciách kancelárií tzv. „power nap“. Juraj Bačkor, architekt mnohých projektov pre DELTA Česká republika, dopĺňa komentár tým, že z jeho pohľadu hrá okrem opúšťaní od uniformného a univerzálneho prostredia smerom k pestrému a živému riešeniu úplne nezabudnuteľnú rolu trio: denné svetlo, čerstvý vzduch a akustika. Zároveň jedným dychom dodáva, že práve toto trio je veľmi úzko napojené na prepracovanú technológiu a inteligentné riadenie administratívnych budov, ktoré možno ľahko ovládať podľa individuálnych potrieb jednotlivcov v kanceláriách a zmysluplná aktivácia týchto technológií je znakom premysleného dizajnu a rozhodne bonusom pre investora.

Koncepty na mieru

Základom architektonického konceptu kancelárií by dnes malo byť vytvorenie zdravého pracovného prostredia, ktoré však nesúvisí len s dostatočnou výmenou vzduchu a tepelnou pohodou, pokračuje Adam Cifra. „Ak je firma “zdravá„, kancelárie budú odrážať zdravého ducha firmy. Návrh musí byť teda výrazne ovplyvnený tým o akú firmu sa jedná, aký kolektív a akí ľudia budú priestory využívať. Architektonický koncept je výrazne iný, ak sa interiér rieši pre generačne rovnomerne rozčlenenú firmu, alebo pre mladých užívateľov. Naoko dizajnové priestory typu „google interiérov“ nemusia byť vhodné a funkčné. Hlavné trendy v riešení kancelárií vidím v koncepte riešenia osvetlenia, vo vytváraní špecifických zón alebo vo vytváraní zdieľaných pracovných miest. Je dôležité mať v priestoroch rôzne zóny, možnosť sa prejsť, presadnúť si na iný typ sedenia a podobne. Vznikajú tak tzv. „third places“, kde majú ľudia možnosť si trochu oddýchnuť, zrelaxovať myseľ než budú pokračovať v ďalšej práci. “

Osem hodín na nepohodlných stoličkách pri nezodpovedajúcom stole, rozhodne nie je receptom na úspech

Naši kolegovia z DELTA Ukrajina boli na jar tohto roku nominovaní za kancelársku budovu Spaces.KyivMaidan Plaza v ukrajinskom Kyjeve na ocenenie „Coworking roka“ uvádza Erik Štefanovič z DELTA Slovensko. Pretože aj jej zástupcovia sú súčasťou tzv. ACC tímu DELTA „Architecture  Competence Centre“, ktorý funguje naprieč krajinami, kde DELTA pôsobí, položili sme otázku, ktoré najvýraznejšie trendy v konceptoch kancelárií registrujú. Projektový manager Volodymyr Ostapenko by ako základný rys, kam smerujú moderné kancelárske interiérov na Ukrajine, menoval biofilní dizajn, ktorý jednoznačne presadzuje snahu preniesť prírodné prvky zvonku do interiéru. „Ľudia sú prirodzene úzko prepojení so všetkým živým na našej planéte. Prírodu nutne potrebujú, aby sa cítili dobre. Problém je, že sa s vývojom spoločnosti od prírody doslova odrezávame. Naším cieľom je pretvoriť stresujúce prostredie na upokojujúci priestor s uvoľnenou atmosférou, ktorá podporí kreativitu, produktivitu, energiu a tiež synergiu zamestnancov, ktorí tu trávia tretinu svojho bežného dňa. Náš prístup k dizajnu kancelárií vychádza z faktu, že väčšina z nás trávi viac ako 90 percent dňa v uzavretých miestnostiach, či už doma, v kancelárii alebo v doprave. Toto je príčina narastajúceho trendu kontroly budov z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože priestor, ktorý nás obklopuje, významne ovplyvňuje našu pohodu, náš výkon, a predovšetkým naše zdravie“, komentuje Ostapenko.

Power nap, ping pong, terasy a iné formy relaxácie

Veľmi presvedčivo dodáva, že prinútiť zamestnancov, aby sedeli osem hodín na nepohodlných stoličkách pri nezodpovedajúcom stole pod umelým svetlom, rozhodne nie je receptom na úspech. A to platí dvojnásobne najmä v tejto dobe, keď ľudia, nie softvéry, budovy či výrobky robia firmu úspešnou. Preto je nutné premýšľať, ako vytvárať prostredie, ktoré skôr povzbudí k vyššej výkonnosti, než utlmí. „Mnoho firiem sa tiež prikláňa k implementácii tzv.“ recreational areas „, relaxačných priestorov, kde si zamestnanci môžu dať pauzu, hrať ping pong, videohry, prejsť sa na spinnera s panoramatickým výhľadom z okna či na terase, poprípade úplne neformálne diskutovať či samostatne premýšľať v relaxačných zónach. “

Nielen pracovné povinnosti, ale aj sociálne interakcie

Erik Štefanovič ďalej doplnil, že aj susední Rakúšania vnímajú rýchlo napredujúce potreby pracovísk a flexibilne vo svojich konceptoch kancelárií reagujú na vytváranie pohody pracovného prostredia, ktoré už nenesú len rolu priestoru pre pracovný výkon, ale stále viac sa musí podporovať sociálny kontakt medzi zamestnancami, podporu ich spolupráce nevyhnutnú pre posun každej spoločnosti vpred. „Tzv. Desk-sharing, know-how-sharing, spoločná tvorba a synergia na projektoch sú hlavnými motívmi, ktoré sa podpisujú na architektúre kancelárií budúcnosti“, uviedol Dipl. Ing. Markus Hiden z DELTA Viedeň. Štefanovič za trend a úplne zrejmý fakt kraľujúci na Slovensku záverom doplnil, že najmä nadnárodné spoločnosti prikladajú zdravému „office life“ čoraz väčší význam a kalkulujú s kvalitou pracovného prostredia ako s benefitom pre svojich zamestnancov, ktorý si to bezpochyby zaslúži. K tomuto benefitu však patrí aj exteriér kancelárskych budov v ktorom jednoznačne víťazí dostupnosť lokality a s ňou spojená ponuka služieb, obchodov, reštaurácií a možností stravovania, relaxácie spolu s bezproblémovým parkovaním a veľkorysými zelenými plochami v bezprostrednom okolí.

Publikované: 05. 09. 2020 / Aktualizované: 07. 06. 2023

Kategória: Reality

Autor: Alena Turečková