Dosiahnite lepší výkon a väčší úspech vďaka dohodnutým pravidlám

V pravom slova zmysle je norma dohodnutý spôsob, ako niečo urobiť. Či už ide o výrobu produktu, riadenie procesu, poskytovanie služby alebo dodávku materiálu, normy môžu pokrývať širokú škálu činností vykonávaných spoločnosťami a používaných ich zákazníkmi.

Sú to znalosti, výkonné nástroje, ktoré môžu pomôcť podporiť inovácie a zvýšiť produktivitu. Pomáhajú najmä podnikom, aby boli úspešnejšie.

Normy sú určené na poskytovanie spoľahlivej vedomostnej základne pre ľudí, ktorí zdieľajú spoločné očakávania od produktu alebo služby. To podporuje obchodné príležitosti, dosahovanie úspor, efektívnosti a interoperability a zvyšovanie ochrany a dôvery spotrebiteľov.

Ktoré ďalšie výhody vďaka ISO normám získate?

​Zvýšte produktivitu a výkon

Úspech spoločnosti sa meria výkonnosťou príslušných oblastí podnikania a ich procesnými úrovňami. Normy podporujú kultúru neustáleho zlepšovania v rámci celého hodnotového reťazca.

Normy môžu pomôcť vašej organizácii fungovať optimálne, vždy a na každej úrovni. Spoločnosti, ktoré vo svojom biznise používajú štandardy, majú šťastnejších zákazníkov, efektívnejšie spôsoby práce, lepšiu kontrolu nákladov a môžu si osvojiť nové spôsoby práce rýchlejšie a efektívnejšie.

Využitie významných ISO 9001 noriem vám môže pomôcť zlepšiť kvalitu vašich služieb, riadiť projekty tak, aby boli dodržané termíny a rozpočet, a zvýšiť odolnosť vašich IT systémov. Pomáhajú vám tiež lepšie spravovať aktíva a budovať úspešné partnerstvá s inými spoločnosťami.

​Zabezpečíte trvalú udržateľnosť podnikania

Keď sa bližšie pozriete na využitie energie a zdrojov, používanie ISO 14001 noriem vám môže pomôcť ušetriť peniaze a zlepšiť váš imidž a zároveň prospieť životnému prostrediu.

Implementácia týchto noriem predsa môže pomôcť poskytnúť vašim zákazníkom, zamestnancom a iným zainteresovaným stranám dôveryhodnosť a preukázať váš záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju.

​Znížite podnikateľské riziko

Dnešné firmy si dovoliť vstúpiť do rizika nemôžu. Používanie štandardov vám preto môže pomôcť identifikovať vaše riziká a minimalizovať ich včas a bez veľkých následkov nielen na pracovný, ale aj osobný život.

Vážne nehody, narušenia IT bezpečnosti, požiare, záplavy alebo extrémne poveternostné podmienky – tieto incidenty môžu mať na spoločnosti veľký vplyv. Systematické používanie noriem vás ale pripravuje na hrozby tohto typu veľmi dobre. V prípade incidentu sa tak môžu výrazne znížiť vaše prestoje a náklady na obnovu.

Aby ste to dosiahli, musíte ich najskôr získať, s čím vám euroiso.sk určite pomôže.

Publikované: 30. 01. 2022

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková