Živnosť alebo s.r.o.? Neviete sa rozhodnúť?

Rozhodli ste sa začať podnikať a neviete, či sa stať samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo radšej založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Porovnajte s nami rozdiely medzi fyzickou a právnickou osobou a zvážte, čo pre vás bude lepšie.

S.r.o. a jej hlavné výhody a nevýhody

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodná spoločnosť, ktorej činnosť sa vykonáva v súlade so stanovami a zákonnými normami. Má vlastný kapitál, rozdeľovaný medzi zakladateľov. Každý účastník má právo nakladať so svojím podielom na kapitáli, ak to považuje za vhodné. Pri otázke, či je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o., sa musíte riadiť tým, čo je ale dôležité pre vás? Každý produktívny človek, ktorý chce pracovať, a pritom nechce byť zamestnancom, sa väčšinou stane podnikateľom. Tým sa môže stať či už zriadením živnostenského listu, keď začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), alebo založením spoločnosti. Každá z nich má svoje plusy aj mínusy, záleží to od uhľa pohľadu.

Ktorá forma má jednoduchšie zakladanie

Pri začatí podnikania sa každý podnikateľ musí vysporiadať s úradmi. V prípade SZČO teoreticky stačí navštíviť živnostenský úrad, kde sa vyplní jednotný registračný formulár pre zriadenie živnostenského oprávnenia a nahlási registrácia na finančný úrad, zdravotnú a sociálnu poisťovňu.

Potrebujete sídlo spoločnosti

Kapitálová spoločnosť, teda spoločnosť s ručením obmedzeným má tento proces komplikovanejší. Musíte mať základné imanie, ktoré môžete rozdeliť medzi väčší počet spoločníkov. Pri zakladaní musíte mať ale aj vlastné sídlo s.r.o., čo je v podstate adresa spoločnosti, ktorú potrebujete na zápis do obchodného registra. Z pohľadu právneho a podnikateľského sa ale javí ako výhodnejší podnikanie pod s.r.o.. Konečné rozhodnutie a voľbu vhodnej formy podnikania však rovnako musí urobiť každý jednotlivec sám za seba. Dôležitejšie je, aby ste sa vedeli vysporiadať so všetkým, čo vám podnikateľské prostredie prinesie potom, keď sa pustíte do konkurenčného boja.

Publikované: 26. 02. 2018

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková