Fotovoltaické riešenia – ich výhody a nevýhody v praxi

Je fascinujúce, aká ohromujúca je sila slnka. Už mnoho tisíc rokov poskytuje ľuďom na tejto planéte svetlo, teplo a len vďaka jeho neutíchajúcej energii môžeme žiť tak, ako žijeme. Stále viac však pociťujeme nutkanie využiť z tohto pre nás najdostupnejšieho a obnoviteľného zdroja čo najviac vo svoj prospech a v prospech budúcich generácií.

Kľúčom k lepším zajtrajškom je fotovoltaika

Vysoké emisie či stále tenšia vrstva ozónu okolo Zeme – tak veľa sa o tom hovorí a tak málo sa pre zvrátenie tohto stavu robí. Ísť proti prírode a devastovať ju pre vyššie zisky či jednoduchší život však konečne vychádza z módy a my sa znova učíme žiť v súlade s ňou. Fotovoltaika je jednou z ciest, ktorá dokáže využívať aspoň malé percento energie slnka v náš prospech. Elektrická energia vyrobená vo fotovoltaických elektrárňach tak dokáže vyhrievať vodu v bazéne či úžitkovú vodu v domácnosti, zabezpečí chod domácich spotrebičov, a to všetko s minimálnymi požiadavkami na údržbu a jej chod. Jednoduché, a zároveň efektívne riešenie, ako využiť slnečnú energiu tak, aby bola prínosom pre nás a prívetivá k prírode.

Sú fotovoltaické elektrárne pre každého?

Fotovoltaická elektráreň v súčasnosti predstavuje jeden z najdôležitejších zdrojov výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Fotovoltaické panely smartsystems dokážu vyrobiť elektrickú energiu na priamy chod domácich spotrebičov, na ohrev teplej úžitkovej vody či na vykurovanie. V závislosti od toho, pre ktorý typ elektrárne sa rozhodneme, môžeme následne s energiou hospodáriť. On grid systém je najjednoduchší spôsob výroby elektriny a vyžaduje stále pripojenie k vonkajšej distribučnej sústave. Energia z neho je spotrebovaná aktuálne, zvyšná časť nespotrebovanej energie odchádza späť do siete. V tomto prípade sme však závislí na aktuálnom slnečnom žiarení. Trochu dômyselnejší je hybridný systém, ktorý ponúka možnosť uloženia nespotrebovanej energie do záložných lítiových batérií a jej následné využitie v prípade potreby. Tento systém je vďaka kvalitnejším a výkonnejším prvkom drahší, dokáže však zabezpečiť takmer úplnú sebestačnosť domácnosti. Posledným typom technického riešenia fotovoltaickej elektrárne je Off grid systém, ktorý funguje bez pripojenia k vonkajšej sieti. Vhodný je najmä na miesta, kde nie je prívod elektriny zo siete. Treba vyzdvihnúť, že každé z týchto riešení je ekonomicky výhodné a jeho návratnosť je vďaka dlhej životnosti fotovoltaických panelov pomerne rýchla a ekonomická. Tým najvýraznejším efektom, ktorý dom s vlastnou fotovoltaickou elektrárňou ponúka, je jeho zhodnotenie na trhu. Cena takejto nehnuteľnosti sa v porovnaní s klasickým domom napojeným do distribučnej siete zhodnotí na dvojnásobok jeho ceny. Fotovoltaika je trend výroby energie, ktorý zo sebou prináša stále viac pozitív ako negatív. Pri niektorých technických prevedeniach sú možno vstupné náklady o niečo vyššie, avšak ukazuje sa, že do takýchto riešení sa oplatí investovať.

Publikované: 09. 03. 2022

Kategória: Zaujímavosti a tipy

Autor: Alena Turečková