Keď podnikať, tak podľa pravidiel

Ak ste začali podnikať na základe toho, že vám niekto prisľúbil spoluprácu, mali by ste si byť vedomí skutočnosti, ktorá hovorí, že všetky detaily musia byť dôkladne premyslené a hlavne potvrdené. Oveľa dôležitejšie je na to myslieť, ak je spolupráca vašej firmy naviazaná na verejný sektor a jej niektorých častí.

Ideálna cesta na realizáciu podnikateľského nápadu

Tá sa dá dosiahnuť vďaka tomu, že vás niekto podporí. Samozrejme, že to môže byť rodina a blízky priatelia, ale vy potrebujete podporu najmä tú finančnú a veľmi dobre vieme, že v takých momentoch sa priatelia hľadajú ťažko. Vyriešiť to môžete s pomocou verejných organizácií, inštitútov a podobných prvkov tejto časti spoločnosti, ktoré disponujú verejnými financiami. Napríklad taká podpora zo strany EÚ. Ak splníte všetky požiadavky a dotácie dostanete, mali by ste sa tešiť z rozbehnutia svojho podniku. Nezabudnite sa ale informovať o zápise do registra partnerov verejného sektora.

Čo je RPVS

Je to zoznam, v ktorom sú uvedené všetky informácie o podnikateľoch, ktorí nadviazali takúto spoluprácu. Zápis je povinný od minulého roku 2017 a ak ste to doteraz nestihli, požiadajte o zápis. Advokátska kancelária vám pomôže aj v tomto smere. Registrovať sa do tohto zoznamu musíte a nemôžete ho urobiť sami. Vždy je na to uvedená a určená hodnoverná osoba s osvedčením. Aj týmto spôsobom sa zaisťuje určitá miera transparentnosti pri čerpaní verejných zdrojov. Aby ste neporušili žiadny zákon a je vaše podnikanie charakterizované týmito prvkami, zvážte tento postup. Vyhnete sa sankciám v podobe finančnej pokuty a vymazania z registra, čím strácate nárok na podporu pre svoj inak dokonalý projekt.

Publikované: 28. 03. 2018

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková