Máte diesel? Potom sa oplatí vedieť, čo je DPF filter a ako funguje?

DPF filter je skratka pre filtre pevných častíc, ktorý slúži na odstránenie pevných častíc zo spalín výfukových plynov vznetových, respektíve dieselových motorov. V praxi to znamená zníženie emisií škodlivých látok, ako sú oxidy dusíka a oxidy síry.

Ako DPF funguje a aký servis potrebuje?

Ako funguje DPF

Filtre pevných častíc fungujú principiálne tak, že pevné častice, ktoré sa nachádzajú v odvádzaných spalinách sa vychytajú vo filtračnej vrstve filtra. Pri určitom nábere tepla sa filtračná vrstva zahreje, a tým sa pevné častice spália alebo sa z nich uvoľní vodík a kyslík. Tieto zmršťované častice sa vypustia spolu s výfukovými plynmi do ovzdušia.

Týmto spôsobom sa efektívne znižujú emisie pevných častíc zo spalín motora. DPF filter potrebuje aj pravidelnú aktívnu regeneráciu, ktorá spočíva v približne 15 – minútovej plynulej jazde v stredných otáčkach a so zaradeným vyšším prevodovým stupňom. Ak už tento postup nie je účinný, je potrebná regenerácia DPF, teda čistenie.

Čistenie DPF filtra

Ak máte dieselový motor, určite vám skôr alebo neskôr zasvieti kontrolka DPF filtra. Vtedy je potrebné objednať profesionálne ekologické čistenie DPF, aby naďalej efektívne fungoval. Filtre sú náchylné na zanesenie, preto by ste nemali zanedbávať pravidelný servis DPF.

Čistenie DPF filtra je proces, ktorý sa vykonáva, aby sa zabránilo zaneseniu filtra. Môže sa to dosiahnuť rôznymi spôsobmi, vrátane manuálneho, mechanického a chemického čistenia.

Manuálne čistenie zahŕňa ručné uvoľnenie pevných častíc z filtra. Mechanické čistenie sa zvyčajne vykonáva pomocou špeciálnych strojov, ktoré pracujú s prúdením vzduchu, aby odstránili nečistoty. Chemické čistenie zahŕňa použitie chemikálií na očistenie filtra. Čistenie aj regeneráciu filtra pevných častíc je lepšie zveriť do rúk odborníkov, určite spaliny nevypaľujte doma.  

Publikované: 30. 06. 2023

Kategória: Zaujímavosti a tipy

Autor: Adéla Brázová