Vytvoríme vám najdôležitejšie podmienky na ochranu práce

Právo osoby zaoberajúcej sa nebezpečnou výrobou na pracovný odev je zakotvené v zákone. Zamestnávatelia akejkoľvek úrovne sú povinní poskytovať zamestnancom pracovné oblečenie, ak sa pri práci vyskytujú agresívne výrobné faktory. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na tie priemyselné odvetvia, v ktorých sa očakáva kontakt s nečistotami a odpadom.

Aké povolania si vyžadujú pracovné oblečenie

V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že vždy ide o vzájomné pracovnoprávne vzťahy, ktoré sa riadia a upravujú podľa zákonníka práce. Podľa neho sa spisuje aj pracovná zmluva, v ktorej by mala byť práca jasne popísaná a charakterizovaná. Podľa náročnosti zamestnania a ohrozenia zdravia je potom nutné, aby zamestnávateľ zaistil všetky potrebné podmienky.

Aký ochranný odev je kedy vhodný?

Zamestnávateľ sa pri výbere odevu zameriava aj na priemyselné štandardy. Ak podnik nemá individuálne vypracovaný zoznam pozícií, potom je zamestnanec vybavený štandardným súborom pracovných odevov, ktorý je vhodný. Ak je zamestnanec nútený kombinovať v rámci jedného zamestnania viaceré profesie, je mu pridelený nielen štandardný súbor, ale aj ďalšie druhy individuálnej ochrany v súlade s povahou odbornej úlohy. Pri výbere vhodnej pracovnej bundy ale musíte myslieť aj na vlastnosti materiálového zloženia a dobu použiteľnosti alebo opotrebovania.

Požiadavky na obuv

Topánky sú často vystavené veľkým otrasom a mechanickému zaťaženiu. Preto by mala mať kvalitná pracovná obuv v špeciálnych súpravách zosilnenú špičku. Tým sa minimalizuje riziko traumatických situácií. Ak sa navyše práca vykonáva v podmienkach vysokej vlhkosti, topánky by mali mať zosilnenú pogumovanú podrážku a vysoké okraje s dobrým zaistením vetrania, čo umožňujú len tie najlepšie a zároveň pevné materiály. Nezabudnite preto ani na jednu spomenutú a dôležitú súčasť ochranného odevu a venujte jeho výberu náležitú pozornosť, pretože ide o vaše zdravie a bezpečnosť, od čoho je v konečnom dôsledku závislý aj výkon a efektivita práce.

Publikované: 27. 03. 2019

Kategória: Práca

Autor: Alena Turečková