Nebojte sa s.r.o., ani keď podnikáte z domu

Láka vás s.r.o. ako forma podnikania doma, ale bojíte sa, že celú záležitosť nezvládnete vybaviť? Vďaka možnosti nechať si založiť s.r.o. na mieru či kúpiť predpripravené ready made spoločnosť, tieto problémy odpadajú. Čo všetko môže ready made a s.r.o. Ponúknuť? Je to predovšetkým istota, že sa stanete konateľom už do pár dní (v prípade ready made prakticky okamžite) a všetky administratíva bude úplne v poriadku. Ako osoba samostatne zárobkovo činná máte na začiatku oveľa menej práce. Nemusíte zakladať firmu prostredníctvom zakladateľskej listiny. Akonáhle získate živnostenské oprávnenie, môžete sa vrhnúť do biznisu. To je ale jediná výhoda, ktorú vám SZČO oproti s.r.o. poskytuje. Aké výhody má spoločnosť s ručením obmedzeným? 1. V s.r.o. vystupujete ako právnická osoba a to väčšinou vzbudzuje väčšiu dôveru než obchodovanie s fyzickou osobou. Celá spoločnosť vytvára dojem väčšieho a stabilnejšieho zázemia po všetkých stránkach. 2. Ak by sa vám v podnikaní nedarilo (stať sa môže čokoľvek) a dostali ste sa do finančných ťažkostí, ako spoločníci v s.r.o. ručíte len obmedzene. Respektíve len do výšky majetku spoločnosti nie svojho vlastného. Naproti tomu SZČO ručí celým svojím majetkom. 3. U s.r.o. máte daňovú povinnosť, ktorá sa počíta zo skutočného zisku spoločnosti. V prípade, že nemáte žiadnu odmenu, nemusíte platiť odvody zdravotnej poisťovni ani správe sociálneho zabezpečenia. Oproti tomu živnostníci platia odvody od začiatku svojho podnikania. 4. V s.r.o. priebežne budujete histórii spoločnosti a zlepšujete jej dobré meno. Vo finále tak zvyšujete jej hodnotu pre prípadný predaj. 5. S s.r.o. podnikáte pod názvom, ktorý si sami zvolíte. SZČO podniká pod svojím menom a priezviskom. 6. V prípade, že bude narastať počet zákaziek a času bude stále menej, môžete zvoliť druhého konateľa a delegovať práva aj povinnosti na ďalšiu osobu. To v prípade SZČO nie je možné.

Ušetrite si prácu s úvodnou administratívou

Náklady na vznik spoločnosti s ručením obmedzeným sú nízke a táto forma podnikania je v globále výhodnejšia ako SZČO. Jediné, čo hovorí proti založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, by mohla byť náročnejšie počiatočné administratíva. Ale aj to môžete vyriešiť pomerne chytro - kúpi ready made spoločnosti alebo prečítaním si podrobného návodu, ako založiť sro krok za krokom.

Publikované: 12. 11. 2019

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková