DELTA opätovne potvrdila, že si zaslúžia ocenenie RODINNÁ SPOLOČNOSŤ

Za svoj prístup k zamestnancom získala DELTA 28. januára 2020 vo Viedni znovu ocenenie spoločnosť priateľská k rodine. Erik Štefanovič, konateľ DELTA Slovensko dodáva, že prax skutočne potvrdzuje, že spokojní, zdraví, vynaliezaví a motivovaní zamestnanci sú najväčším potenciálom spoločnosti DELTA a robia prácu zmysluplnou. DELTA bola založená pred viac ako 40 rokmi a teraz sa vyvinula v medzinárodnú skupinu spoločností s približne 200 zamestnancami. Celkový poskytovateľ služieb pre stavebníctvo žije v kultúre hodnotnej spolupráce, vzájomnej dôvery a rešpektu. Vďaka neustálemu skúmaniu našich vlastných firemných hodnôt sa DELTA sústredí na stále citlivejší prístup k vlastným zamestnancom v spoločnosti. To viedlo pred mnohými rokmi k myšlienke vyhodnotiť potreby zamestnancov z hľadiska rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a podniknúť vedomé kroky na dosiahnutie maximálnej možnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Aké kroky už DELTA pre svojich zamestnancov podnikla? • Rozvoj firemnej kultúry DELTA • Zdravý obed a bio ovocie pre zamestnancov • Rozmanité opatrenia k rozvoju odborných, sociálnych a osobných zručností • Realizácia prieskumu zamestnancov s aspektmi kompatibility práce a rodiny v kombinácii s analýzou potenciálu • Procesy vyhodnocovania a riadenia kariéry a osobného talentu • Priebežná ponuka mentorovania pre nových zamestnancov v spoločnosti • Prieskum zamestnancov, ktorí majú opatrovateľské povinnosti voči rodine (deti, seniori ..) a vrátane premietnutia týchto potrieb do úpravy ich pracovnej náplne a pracovnej doby V priebehu posledného workshopu boli vyvinuté aj ďalšie nové opatrenia pre najbližšie tri roky ku ktorej realizácii sa spoločnosť DELTA ako rodinná spoločnosť zaviazala: • Zamestnanecký prieskum spokojnosti na začiatku roka 2020 (okrem iného) o kompatibilite práce a rodiny • Zlučiteľnosť práce a rodiny ako zásadného bodu na poradu rokovania majiteľov vrátane téme rozvoja ľudského potenciálu a firemnej kultúry • Organizácia firemných akcií na podporu a budovania tímu, kam sú pozvaní aj zamestnanci na materskej dovolenke a rodinní príslušníci (Rodinný DELTA DEN) • Medzigeneračný dialóg • Opatrenia na podporu zdravia, ako je zdravý organický obed, informačné akcie na podporu zdravia (napríklad Ergonómia pracoviska) a možnosti športového vyžitia ako je joga, pilates a iné. Olga Winkler, vedúca oddelenia ľudského potenciálu a firemnej kultúry DELTA, hovorí: "Je pre nás dôležité, aby všetci zamestnanci mali príležitosť formovať víziu DELTA. Oblasti pracovného a súkromného života sa vzájomne prelínajú a mali by mať dostatok priestoru a času v živote. Napríklad, keď ponúkame semináre na riešenie konfliktov, tak nabité znalosti z kurzov podporujú zamestnanca nielen v pracovnom živote, ale aj v akýchkoľvek iných situáciách súkromného života, kde sa stretávajú s ostatnými. " Wolfgang Kradischnig, generálny riaditeľ a tlačový hovorca spoločnosti DELTA, je potešený novým ocenením: "Každý zamestnanec spoločnosti DELTA nie je len niekto, kto vystupuje v našom mene, ale predovšetkým človek. Preto sme si stanovili cieľ byť dobrým partnerom a spoločníkom pre našich zamestnancov. Realizácia iniciatívy v oblasti stmelenia rodiny a práce je jej súčasťou."

Publikované: 10. 02. 2020

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková