Bezpečné musí byť pracovisko aj práca

Bezpečnosť nadovšetko, na to treba myslieť počas každého jedného pracovného dňa. Na bezpečnosť zamestnancov ale aj ochranu majetku firmy treba myslieť najmä účinnou prevenciou. Čo si pod tým treba všetko predstavovať, si teraz povieme. Po prvé sem patrí napríklad kontrola požiarno-technických zariadení, teda nevyhnutná kontrola hasiacich prístrojov. Navyše ide aj o zákonnú povinnosť každého zamestnávateľa. Tieto kontroly nenechávajte na náhodu a objednajte si na to profesionálov, ktorí všetko prezrú a dokonca vás aj sami upozornia na nutnosť opätovnej kontroly. Takáto kontrola by sa mala vykonávať jedenkrát za dvanásť mesiacov. (Aj keď existujú aj iné druhy, kde výrobca odporúča kontrolu len raz za dva roky).

Ako sa kontroly hasiacich prístrojov vykonávajú?

Ide o takzvanú tlakovú skúšku. Takouto skúškou sa kontroluje, či je hasiaci prístroj plne funkčný, či nie je poškodený alebo znefunkčnený. O celej kontrole sa vedie zápis, ktorý sa potom spracováva do dokumentácie. Tú je nutné uchovať v prípade úradnej kontroly. Je to váš doklad o tom, že ste si splnili aj zákonnú povinnosť Firmy, ktoré sa špecializujú na kontrolu hasiacich prístrojov zväčša vykonávajú aj údržbu uzáverov. Tá je priam nevyhnutná, keďže hasiace prístroje sú umiestnené v rôznych podmienkach. Napríklad na halách s vysokou či nízkou teplotou. Ďalšou zákonnou povinnosťou, ktorá súvisí s bezpečnosťou sú dôležité školenia BOZP. Zamestnanci sa nich učia a pri opakovaní si pripomenú, ako postupovať tak, aby prácu vykonávali bezpečne v rámci medzinárodných štandardov. V rámci týchto kurzov sa už vyučujú aj základy prvej pomoci, ktoré pomôžu v prípade, že bezpečnosť pri práci nedodrží kolega. Pokiaľ nepoznáte vo svojom okolí špecializovaného odborníka, vyhľadajte si spoločnosť PYROBOSS.

Publikované: 31. 07. 2019

Kategória: Práca

Autor: Alena Turečková