Ako pristupovat k nadrozmernej preprave

Potrebujete prepraviť nadrozmerný náklad? Vieme ako na to.

Výzvy, ktorým denne čelí nadrozmerná preprava si vyžadujú nielen profesionálne vybavenie a špecifický prístup, ale aj dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, spolu s dokonale navrhnutými stratégiami. To je jeden z dôvodov, prečo by ste na prepravu nadrozmerného nákladu mali osloviť len dopravcu s patričnou licenciou, ktorý dokáže svojou odbornou spôsobilosťou pristupovať k vašim individuálnym požiadavkám.

*Potrebujete prepraviť nadrozmerný náklad? Vieme ako na to.*

Výzvy, ktorým denne čelí *nadrozmerná preprava* si vyžadujú nielen profesionálne vybavenie a špecifický prístup, ale aj dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, spolu s dokonale navrhnutými stratégiami. To je jeden z dôvodov, prečo by ste na prepravu nadrozmerného nákladu mali osloviť len dopravcu s patričnou licenciou, ktorý dokáže svojou odbornou spôsobilosťou pristupovať k vašim individuálnym požiadavkám.

id="kedy-sa-vas-naklad-povazuje-za-nadrozmerny"> Kedy sa váš náklad považuje za nadrozmerný?

Aktuálne sa na území Slovenska za nadrozmerný náklad považuje ten, ktorého rozmery presahujú povolenú dĺžku 16,5 metra (18,75 metra pri jazdnej prívesovej súprave), šírku 2,55 metra alebo výšku 4,05 metra nákladu.

V praxi, sa však pomerne často môžeme stretnúť aj s pojmom nadmerná preprava, pri ktorej rozhodujúcim parametrom nie je veľkosť, ale hmotnosť. Ide teda o druh prepravy, pri ktorých celková hmotnosť súpravy prekračuje 40 ton.

Naplánujte si úspech dôkladnou prípravou

Pri preprave nadrozmerných nákladov je potrebné dodržiavať určité postupy a získať povolenia, ktoré sú prepravným spoločnostiam udeľované na základe žiadosti na zvláštne užívanie pozemných komunikácii. Takto môže byť zabezpečená preprava tovaru rozmerovo väčšieho a ťažšieho nákladu s maximálnou efektívnosťou a minimalizovaním vplyvu na cestnú prevádzku.

Ako však správne postupovať pri nadrozmernej preprave? Tu je niekoľko bodov, ktoré vám zaručene pomôžu dosiahnuť očakávaný výsledok:

  • Vypracujte plán bezpečnej trasy, ktorý zohľadňuje vzdialenosť, typ cesty, ako aj všetky kritické miesta vrátane mostov, tunelov, úzkych zákrut a pod.. Do plánu zahrňte aj predpokladaný čas dodania nákladu.
  • Zabezpečte potrebné povolenia na prepravu v rámci Slovenska, prípadne v zahraničí, nadrozmerný náklad pred vybavením žiadostí poriadne premerajte a zvážte, aby nedošlo ku chybám v údajoch, predídete tak komplikáciám počas prepravy.
  • Testujte zvolenú trasu presunu. Pred plánovanou jazdou vykonajte testovaciu jazdu, kedy demontujete prekážky v ceste a následne po jazde zabezpečíte spätnú montáž prekážok v ceste, aby ste zaručili bezpečnosť cestnej premávky. Zabezpečte signalizačné sprievodné vozidlá, prípadne policajný dozor na plánovaný presun.
  • Zabezpečte monitorovanie nákladu a komunikáciu s vodičom. Moderné technológie umožňujú neustále sledovanie polohy nákladu. To nielen zvyšuje bezpečnosť, ale umožňuje aj okamžité reagovanie na prípadné problémy.
  • Pripravte potrebnú techniku k vybaveniu nakládky a vykládky tovaru na mieste určenia.

Ďalším rovnako dôležitým bodom pri preprave ťažkého a nadrozmerného nákladu sú aj flexibilné možnosti skladovania. Medzi najvhodnejšie patria lokality, ktoré disponujú potrebnými voľnými plochami, pultovými strechami, či skladovými halami určenými na skladovanie a koncovú prípravu ťažkých nákladov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Ak máte všetky potrebné povolenia na prepravu nadrozmerného nákladu vybavené a pripravený plán trasy, ako ďalší krok nastávajú úkony spojené s naložením a zaistením nákladu. Aby bol náklad dostatočne zabezpečený a nespôsoboval svojím pohybom prekážky v jazde, musia byť použité špeciálne upevňovacie prvky. Na pripevnenie nákladu sa používa množstvo prostriedkov, materiálov a vybavenia, pričom je veľmi dôležité, aby montáž, rovnako ako aj kontrolu upevnenia nákladu vykonávali profesionálni pracovníci. To vám zaručí, že všetky prvky budú správne nainštalované.

Detailné plánovanie trás tvorí spolu so zaobstaraním bezpečnosti pri nadrozmerných prepravách kľúčový faktor úspechu. Dodržiavaním všetkých bezpečnostných postupov nielenže minimalizujete riziká, ale zabezpečíte aj plynulý priebeh prepravy pre všetkých zúčastnených.

Publikované: 01. 02. 2024

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková