Hľadáte magnetické separátory?

Pri práci vo výrobe, poľnohospodárstve ale aj spracovaní odpadov sú nenahraditeľnou pomocou magnetické separátory. Pozrime sa na ne bližšie v nasledovnom článku.

Magnetické separátory

Úlohou magnetického separátora je zachytenie kovových nečistôt z materiálu. Materiál pritom môže byť suchý alebo tekutý. Magnetický separátor spoľahlivo zachytí všetky čiastočky. Presný model závisí od typu materiálu, jeho zrnitosti, abrazívnosti a iných vlastností. Pri výbere konkrétneho modelu si tiež môžete stanoviť, či budete potrebovať separátor s ručným alebo automatickým čistením. To závisí od množstva zachytených nečistôt. Vybrať si môžete magnetické separátory pre zmesi, prietokové magnetické separátory, magnetické tyče, prietokové magnetické separátory, separačné nádoby, rotačné separátory, magnetické separátory s výsuvnými roštami a mnoho iných modelov. Ak potrebujete oddeliť nemagnetické kovy, ako sú meď alebo hliník od nekovového materiálu, ideálnou voľbou bude profesionálny Eddy current separátor. Je nenahraditeľnou pomocou napríklad pri spracovaní odpadu. Aby sa do neho nedostali aj magnetické kovy, je vhodné kombinovať ho s vhodným typom separátoru magnetických kovov.

Magnetická doska nad pásový dopravník

Magnetická doska nad pásový dopravník dokáže izolovať malé množstvo feromagnetických nečistôt väčších rozmerov z ľahko prestupných materiálov. Umiestňuje sa nad pásový dopravník a separovanie prebieha behom ich prepravy. Pri inštalácii nie je vo väčšine prípadov potrebný zásah do konštrukcie dopravníka. Špeciálne magnetické dosky sa využívajú v pri ťažbe nerastných surovín, triedení poľnohospodárskych produktov, spracovaní odpadu, recyklácii a v iných odvetviach. Rýchlosť pásu by pre dosiahnutie požadovaného výsledku nemala prekročiť 1,5 m/s. Vybrať si môžete modely s ručným alebo automatickým čistením. Magnetické dosky nad pásový dopravník s ručným čistením sa používajú všade tam, kde množstvo feromagnetických nečistôt neprekračuje únosnú medzu pre ručné čistenie. Pre materiál s väčším množstvom kovových nečistôt, je potrebné vybrať model s automatickým čistením.

Publikované: 21. 10. 2020

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková