Nová marketingová kampaň „Say Yes to Loctite“ nabáda k opravám.

Značka sekundových lepidiel Loctite podáva zákazníkom pomocnú ruku a predstavuje jednoduchšie lepenie. Vyzýva používateľov k opravám a tým aj k šetreniu planéty. Pre mnoho ľudí predstavuje oprava rozbitých vecí výzvu, ktorá prináša otázky ako: Môžem to vôbec opraviť? Ako to môžem opraviť? Kde si môžem kúpiť vhodné lepidlo? Aké lepidlo si mám vlastne kúpiť? Ako správne použiť lepidlo? Štúdie ukázali, že zhruba tretina spotrebiteľov, ktorí si chceli zakúpiť lepidlo, opustila obchod bez nákupu, a to najmä pre mätúce označenia a široký výber produktov. Pre ľahšiu orientáciu predstavuje divízia Adhesive Technologies novú radu sekundových lepidiel Loctite Super Bond. Nová produktová rada bola optimalizovaná tak, aby zákazníkovi umožnila ľahšiu orientáciu v regáli. Lepidlá sú rozdelené do troch oblastí:
  • Rýchle a pevné – tekuté sekundové lepidlá s klasickou receptúrou na rýchle lepenie

  • Vyššia odolnosť – sekundové lepidlá gélovej konzistencie pre vyššiu odolnosť

  • Špeciality – produkty na špecifické aplikácie a použitie. Špeciálne produkty zahŕňajú dva nové koncepty produktov:

    • Nový Super Bond Pure Gelbez typického dráždivého zápachu sekundových lepidiel, ktorého vonkajší obal je 100 % bez plastov a vyrobený je z 90 % recyklovaného kartónu, s možnosťou dodatočnej korekcie.

    • Nový Super Bond Creative Perfect Pen – ktorý je ešte viac zacielený na kreatívne osoby a dáva kreativite nový rozmer.

Nová celosvetová kampaň Loctite predstavuje nový slogan značky »Say Yes to Loctite« Video: Každá oprava sa počíta - Say Yes to Loctite - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=A1IG1jzSnOY&list=PLjUbdL8ta8oQmBSTsR8y9ESStPKU6FecZ Prostredníctvom štruktúrovaného sortimentu, ktorý je zameraný na porozumenie potrebám spotrebiteľov, chceme priviesť a podporiť našich zákazníkov v opravovaní vecí, ich opätovnom použití, v koníčkoch v dielni a kreativite. „Cieľom je, aby bolo použitie našich produktov čo najjednoduchšie,“ hovorí Philippe Guegan, vedúci oddelenia Marketing Strategy Crafting & Repair. K vylepšeniu došlo okrem iného aj v balení. Nový flip pack je jedným z najvýraznejších prvkov relaunche: presunutím výrobku dozadu sa vytvorí na prednej strane obalu priestor, ktorý zlepšuje viditeľnosť produktu v aplikácii a zároveň zdôrazňuje kľúčové vlastnosti produktu, čím uľahčí orientáciu zákazníka pri hľadaní v regáli. Cieľom novej mediálnej kampane Loctite je priviesť zákazníkov k opravovaniu vecí, koníčkom v dielni a kreativite. Vo všetkých reklamách Loctite reflektujeme novo definovaný slogan: „Say yes to Loctite“. Reklamy demonštrujú spotrebiteľom, že so sekundovými lepidlami Loctite Super Bond je opravovanie rýchle a ľahké, a nabáda ich k tomu, aby namiesto vyhadzovania a výmeny rozbitých predmetov začali opravovať, a starali s tak našu planétu, ktorá je už i tak zanesená odpadkami. Okrem toho kampaň komunikuje rozšírené možnosti aplikácie sekundových lepidiel a motivuje ku kreativite. Kampaň bude prebiehať na internete a v televízii a oslovuje viac ako 260 miliónov ľudí vo viac ako 15 krajinách sveta. V Českej republike začína teraz v jesennom období. Nová produktová rada bola v západnej Európe predstavená už v roku 2020. V roku 2021 nasleduje väčšina krajín v regióne CEE. Spotrebitelia po celom svete tak budú môcť získať inšpiráciu na opravy pomocou sekundových lepidiel Loctite. www.loctite-superbond.sk

Publikované: 01. 12. 2021

Kategória: Zaujímavosti a tipy

Autor: Alena Turečková