Nezabudli ste, ako sa chrániť pred koronavírusom?

Koronaviru čelíme už rok as pravidlami, ktoré sú základom pre prevenciu šírenia, sme sa takmer zžili. Napriek tomu sa stále nájde dosť ľudí, ktorí majú ohľadom znižovania rizika COVID-19 zmätok. Pokiaľ stále netušíte, ako sa proti koronaviru chrániť, prečítajte si nasledujúci súbor pravidiel.

Vyhýbajte sa chorým ľuďom

Pokiaľ viete, že ľudia vo vašom okolí boli na koronavírus testovaní a výsledok bol pozitívny, vyhýbajte sa bezprostrednému kontaktu. To isté platí o ľuďoch, ktorí vykazujú známky choroby. Odporúčaná minimálna vzdialenosť je 1,6 m.

Noste rúško

Nosením rúška chránite predovšetkým svoje okolie, ale zároveň významne prispievate k vlastnej prevencii. Podľa mnohých štúdií rúška znižuje riziko nákazy až päťnásobne. Oveľa lepšou voľbou (oproti štandardnej rúške) sú nanorúšky od nanoSPACE. Viac vám o nich prezradí táto nanospace recenzia. Autor spomínanej recenzie Radek má s rúškami a respirátormi nanospace skúsenosť, o ktorú sa delia s čitatelia svojho Ecoblogu.

Posilňujte imunitu

Zdravý organizmus si s vírusom sars cov 2 poradí pomerne bez problémov. Snažte sa preto dodržiavať základné pravidlá zdravej životosprávy. Úplne nevyhnutný je prísun vitamínov, dôležitých stopových prvkov a ďalších potrebných látok. Zároveň do svojho každodenného programu zaraďte dostatok pohybu a vyhýbajte sa zbytočnému stresu.

Pozor na neumyté ruky

Akonáhle sa vrátite domov napr. z obchodu alebo úradu či iného miesta s väčšou koncentráciou ľudí, nezabudnite si umyť ruky. Neumytými rukami si nikdy nesiahajte na oči, nos a ústa. Ruky si umývajte minimálne 20 sekúnd. Dezinfikujte kritické miesta Najväčšia koncentrácia vírusov je na povrchoch vecí, na ktoré často siahame – napríklad na telefóne, klávesnici počítača a pod. Nezabudnite, že dodržiavaním vyššie uvedených opatrení nechránite iba seba, ale predovšetkým osoby, ktoré patria do najohrozenejšej skupiny.

Publikované: 19. 10. 2022

Kategória: Zaujímavosti a tipy

Autor: Alena Turečková