Jednotlivé fázy vývoja a tvorby web stránok, na ktoré nesmiete zabudnúť

Práca na vývoji dobrej stránky vždy začína výberom technických špecifikácií a definovaním konkrétnych požiadaviek. Samotný ústny opis projektu v niekoľkých vetách nie je dobrý. Vyžaduje si to oveľa viac snahy a úsilia.

Ako začať?

Spolu s profesionálni v odbore, pristupujte k tvorbe kvalitného e-shopu zodpovedne. Urobte si niekoľko strán textu, ktorý popisuje, čo bude na stránke, a ako by mala vyzerať. Môžete si vytvoriť aj malé skice. Uveďte, aké ciele projekt sleduje. Teda dôvod, prečo sa to všetko robí. Napríklad pre branding, zvýšenie predaja, prezentácie, komunikáciu so zákazníkmi a tak ďalej.

Nezabudnite preskúmať stránky konkurentov

V tejto úlohe si označte to, čo sa vám pri analýze webov páčilo a mohlo by byť užitočné pre vaše podnikanie. Myšlienka alebo spôsob navigácie, ktorý ale nesmiete úplne kopírovať. Po popise všetkých dôležitých úloh by ste mali mať určitú štruktúru požiadaviek, na ktorých budú potom pracovať všetci výkonní umelci. Dizajnér, programátor a iní.

Vývoj správnej koncepcie

Koncept stránky je taký všeobecný dokument, ktorý obsahuje ďalšie informácie o projekte. Môže zahŕňať špecifiká spoločnosti. Informácie o tom, na ktorých cieľových skupinách sa budete podieľať. Aké farebné palety budú použité. O aký druh stránky pôjde, a ako budú na nej umiestnené základné prvky. Zahŕňa to aj stratégiu podpory samotného zdroja. Návrhár pozná štruktúru a usporiadanie prvkov na stránke. Programátor uvidí, čo je potrebné naprogramovať. Vývojár bude vedieť ako zariadiť prvky tak, aby bol web vhodný pre návštevníkov. Tvorcovia obsahu budú vedieť, aký materiál a v akej forme by mal byť prezentovaný cieľovej skupine. Aký druh prelinkového systému bude na stránkach fungovať a tak ďalej.

Vytvorenie rozloženia lokality

Predtým, ako návrhár začne kresliť návrh, si musíte vytvoriť správne rozloženie stránok. Je to druh schematického usporiadania blokov stránky. Napríklad, kde sa nachádzajú ponuky, bočné lišty, tlačidlá a pod. Môžete si to nakresliť ručne a odborník na tvorbu webových stránok to potom aplikuje do praxe. Je to dobrá možnosť, ako svoje podnikanie viac zviditeľniť a dostať do povedomia čo najširšieho okruhu záujemcov, tak to so svojim webom skúste aj vy!

Publikované: 27. 03. 2019

Kategória: Zaujímavosti a tipy

Autor: Alena Turečková