Evidencia dochádzky - veľkým firmám pomáhajú sofistikované programy, tým malým "klasické" metódy

Moderné dochádzkové systémy vám pomôžu s evidenciou dochádzky podľa platnej legislatívy a zároveň s udržaním si podrobného prehľadu o dianí vo firme. Reč nie je len o "strážení" zamestnancov, ale aj analýze firemných procesov či pohybu zamestnancov v zmysle ochrany "know-how" firmy, kedy vám i dochádzkový systém môže pomôcť odhaliť, ku ktorým informáciám majú zamestnanci prístup.

Viete, čo ľudia vedia o vašej firme?

A práve ochrana svojich obchodných záujmov je dôvod, prečo niektoré firmy rozširujú "evidenciu dochádzky" aj na externých zamestnancov, tj. agentúrnych pracovníkov, externých dodávateľov. Tu nie je primárnym cieľom vedieť, koľko hodín títo ľudia odpracovali, ale zistiť či obmedziť pohyb týchto pracovníkov vo firme. S týmto vám pritom "klasické" metódy evidence dochádzky nepomôžu. Ak by sme zostali u kmeňových zamestnancov e evidencie ich pracovnej doby, tu môžete odhaliť napríklad:
  • porušovanie dohodnutej pracovnej doby
  • nečerpanie zákonných prestávok v práci
  • prácu nadčas
  • nedostatky v procesoch v podobe chybnej nadväznosti jednotlivých krokov či zlých logistických riešení procesu

Ďalšiu výraznou pomoc predstavuje napojenie na mzdový systém

Zároveň, všetky tieto informácie máte k dispozícii v elektronickej podobe. Moderné dochádzkové systémy možno tiež napojiť na mzdové systémy, čo šetrí prácu spojenú s výpočtom miezd, mzdových náhrad, nárokov na dovolenku a pod.

A čo malé firmy?

Elektronické dochádzkové systémy zostávajú doménou stredne veľkých a veľkých firiem. Firmy s rádovo jednotkami zamestnancov a jednosmennou prevádzkou na elektronický dochádzkový systém príliš "nepočúvajú" z dôvodu dlhšej návratnosti investícií. Tieto firmy môžu, a často tak aj robia, využiť "klasických" metód evidencie dochádzky, tj. ručne vypísané lístky, či "hodinové pichačky". V prípade, že má firma jasne nastavené štandardy a spôsob evidencie dochádzky aj tieto "klasické" spôsoby pomáhajú ľahko odhaliť nedostatky v procesoch a zefektívňujú prácu mzdových účtovníkov. Začnite ešte dnes riešiť spôsob evidencie dochádzky vo vašej firme. Odmenou Vám budú spokojné účtovníčky, efektívnejšie procesy a nakoniec aj vyššie marže.

Publikované: 26. 03. 2018 / Aktualizované: 07. 06. 2023

Kategória: Podnikanie

Autor: Alena Turečková